کانال تلگرام سایت فیش حج

ثبت رایگان خرید فیش حج

فرم خرید و فروش فیش حج

فرم خرید و فروش فیش حج عمره و تمتع
  • شامل خرید یا فروش فیش حج
  • لطفا نوع فیش (عمره یا تمتع) ، تعداد, شهر اعزامی و مشخصات کامل درخواست فیش حج را بنویسید.
  • جهت توضیح بیشتر برای مدیریت یا مشتری یا درخواست خاص یا علت فروش که وارد کردن این مورد دلخواه است.
  • 13 − 1 =
    پس از اطمینان از درست بودن همه ی موارد دکمه ارسال را فشار دهید.